Projekty

Odborné vzdělávání – rok 2010

Pořádání vzdělávacích seminářů a odborných exkurzí z Programu rozvoje venkova
- Další odborné vzdělávání a informační činnost

„Jak na to“ – šetrné hospodaření v Beskydech

Registrační číslo: 09/007/1310b/672/003710

Témata seminářů a exkurzí:
Požadavky na zemědělské hospodaření v územích CHKO a NATURA 2000
lektor: Morcinková Dana
termín: 29.-30.10.2010, 12.-13.11.2010
dokumenty: studijní materiálstudijní materiál
Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství, ochrana biodiverzity pastvin a krajiny
lektor: Jeniš Ivo
termín: 5.-6.11.2010, 19.-20.11.2010
dokumenty: studijní materiál studijní materiál
Ekologicky šetrné pěstování ovocných dřevin na kmenných tvarech, ochrana a zachování původních odrůd ovocných dřevin
lektor: Martiš Jiří
termín: 3.-4.12.2010, 10.-11.12.2010
dokumenty: studijní materiál studijní materiál
Kontakt pro zájemce:

mobil: +420 603 171 696
e-mail: info@kulturnidedictvi.cz

Logo EUProgram rozvoje venkova

TENTO PROJEKT „Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA.