Poslání

Posláním KD je popularizovat kulturní dědictví České republiky a všestranně podporovat rozvoj a propagaci tradičních hodnot, rozvoj společnosti v oblasti kultury, folklóru, sportu, zábavy, turistiky a cykloturistiky na bázi národních tradic.

Dále vytvářet zejména pro státní instituce, města a obce kvalitní multimediální prezentace s tématikou ochrany životního prostředí, historických památek, původních řemesel a cestovního ruchu.

Hlavní zaměření Kulturního dědictví pro rok 2008–2015

  • Příprava vlastních projektů pro operační programy EU
  • Tvorba zákaznických multimediálních prezentací pro státní správu
  • Technická pomoc obcím a mikroregionům při tvorbě mediálních plánů prezentací podporovaných z fondů EU
  • Podpora prezentace regionálních firem

Kontakt

Kulturní dědictví, o.s.
Zubří 36
756 54 Zubří
Česká republika

mobil: +420 603 171 696
e-mail: info@kulturnidedictvi.cz
DIČ: CZ26612674